Cirkusanna

Världens nöjen

Vår nöjesvärld

Sedan urminnes tider så har vi människor ägnat oss åt underhållning i dess olika former. Ser vi bakåt i tiden så är troligtvis teater en av de första formerna av underhållning. Redan de gamla grekerna hade som bekant otroliga teaterspel på fantastiska arenor. Vi tar här en snabbgenomgång i underhållningens historia.

Själva begreppet underhållning betyder ungefär att man som passiv, eller aktiv, åskådare skall roas av något. I passiv form är givetvis just teater ett bra exempel. Man underhålls av skådespelarnas dialog. I aktiv form kan vi nämna till exempel datorspel.

Historia

Underhållning

Teater sägs alltså vara den första formen av underhållning och är mer eller mindre grunden till all underhållning. Det handlar mycket om att skapa en påhittad verklighet som både går att relatera till och beröras av. Från början var teater en typ av religiös hyllning inom den grekiska mytologin. Man återskapade de myter man trodde på med hjälp av sång och skådespel.

Det man kan se som det första egentliga paradigmskiftet inom teatern var då Romarna i princip antog grekernas gamla gudar och tro. Det som förändrades var dock teaterspelens karaktär. De användes istället för i religiösa syften, till politik och för att vinna folkets sympati. Som många säkert vet så var dock Romarrikets typ av teater och underhållning något helt annat än det vi idag moraliskt kan kalla för underhållning. Gladiatorspel med blod som huvudnummer är inte riktigt det vi får se när vi besöker Dramaten en onsdagskväll.

Nästa paradigmskifte kan vi säga kom under medeltiden då det mer började likna dagens teater mer. Romantiken flyttade in på scenen och även historier ur gamla testamentet gjorde entré. Efter detta har formen utvecklats i en strid ström till att innefatta användandet av stereotyper som ett verktyg till igenkänning för publiken och kanske är detta också grunden för det vi idag kallar för igenkänningshumor. I slutet av 1600-talet och framförallt på 1700-talet kom många av de stora dramerna att skrivas och sättas upp. Ni vet sådant som, Att vara, eller att inte vara, det är frågan… Givetvis hämtat ur Shakespeares Hamlet.

Idag

Inom teatern finns en stor mängd olika genren. Till dessa räknas såväl dramer, farser, som opera och musikaler. Så vi kan lätt dra slutsatser varifrån dagens typ av underhållning och event är sprunget ur. Mycket av det vi ser på tv och på scener är moderna versioner av det gamla, blandat med dagens populärkultur och världsbild.

En stand up-föreställning kan vi med logiska slutsatser anta att det kommer från de gamla farserna, blandat med spex och drama. För att inte komplicera detta alltför mycket så kan man helt enkelt säga att nya genrer och typer av underhållning uppstår då en eller flera gamla underhållningsformer slås ihop med en idé från individen.

Här på Cirkusanna så kommer vi att skriva om olika typer av underhållning och evenemang som vi erbjuds i dagens samhälle.